98. Preiļu (Borhu) pils ar parka kompleksu

Preiļu (Borhu) pils ar parka kompleksu

GPS koordinātas 56.2865569, 26.7253309

Muižas apbūvi veido vairākas arhitektoniski un mākslinieciski vētīgas celtnes. Muižas pili grāfu Borhu dzimtai sāka būvēt 19. gs. sākumā. Pseidogotikas stila ēkas celtniecību un labiekārtošnu pabeidza 19. gs. 60. g. Padomju laikā pilī atradās dažādas iestādes, līdz 1978. g. ugunsgrēks nopostīja ēkas augšējo daļu. Pils restaurēšanas projekti līdz šim ir bijuši nesekmīgi. 18. - 19. gs. regulāra plānojuma pils parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Tajā izveidota sarežģīta dīķu un kanālu sistēma ar daudzām salām. Saglabājušies ir 1817. g. klasicismā stilā celtā kapella, 19. gs. celtais pils vārtu sarga namiņš.
Mīlestības kalniņš, kungu paradīze - Ādama un Ievas sala.