2. Ventas rumba

Ventas rumba

GPS koordinātas 56.968315, 21.979113

Lielākais ūdenskritums Baltijā un visplašākais Eiropā - platums 249 m un augstums 2,5 m. Ūdenskrituma krāces ir daudzas īpašas zvejas platformas. Ap 1640.gadu Kurzemes hercogs Jēkabs izgudroja ierīci zivju ķeršanai gaisā: laši un zivis, kas skrēja pret straumes, ielēca tieši izgatavotos grozos. Ventā šobrīd nav stores, bet joprojām ir laši un zivis.