16. Kapsedes dižakmens

Kapsedes dižakmens

GPS koordinātas 56.586708, 21.108693

Kapsēdes akmeni uzmērījis un aprakstījis K. Grēvinks jau 1861. gadā. Savulaik tika uzskatīts par augstāko akmeni Latvijā, tomēr tagad ir apzināti augstāki akmeņi. 1. pasaules kara laikā vācu karavīri iekaluši uzrakstu “Weltkrieg 1914 – 1916”. Kapsēdes dižakmens izmēri : Garums – 5,5 m, platums – 3,4 m, augstums – 4,2 m, apkārtmērs 16,5 m, lielākā gabala tilpums - 60 m³. Sākotnēji bijis ieapaļš, taču sašķelts trīs daļās. Kopējais akmens tilpums sākotnēji esot vērtēts uz 80 - 110 m3. Akmens atrodas Baltijas Ledus ezera pārskalotajā līdzenumā, kur to pirms 10,5 - 11 tūkstošiem gadu no morēnas izskalojuši viļņi un izspiedis ledus. Teika par Velnu, kas nesis no Pērkona pils nozagto akmeni, bet Pērkons viņu panācis un ar zibeni akmeni sašķēlis trīs daļās.